Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

Teksty

Dr Phil Boyle o skuteczności stosowania naprotechnologii

21/03/09

O historii powstania oraz skuteczności stosowania naprotechnologii w leczeniu niepłodności mówił dr Phil Boyle, irlandzki ginekolog i specjalista leczenia niepłodności podczas dzisiejszej konferencji ,,Naprotechnology – wyzwania medyczne i etyczne we współczesnej ginekologii”, która odbywa się na UKSW w Warszawie. O naprotechnologii jako alternatywie dla metody in vitro dyskutują na niej lekarze, doradcy rodzinni, obrońcy życia, teolodzy i duchowni.

Dr Phil Boyle przedstawił wykład pt. „Nowy przełom w myśleniu w opiece medycznej wobec niepłodności i poronień”. Najpierw przypomniał początki naprotechnologii. Podkreślił, że inspiracją dla jej twórcy, prof. Thomasa Hilgersa, była dogłębna lektura encykliki ,,Humanae vitae” Pawła VI z 1968 r. ,,Hilgers zobaczył w ‚Humanae vitae’ zaproszenie do zgłębiania bogactwa ludzkiej miłości, a nie nakazy i zakazy stanowione arbitralnie” – powiedział Boyle.

Prof. Hilgers jest ginekologiem, chirurgiem i specjalistą chorób kobiecych. Jest także założycielem i dyrektorem Instytutu Naukowego im. Papieża Pawła VI z siedzibą w Omaha amerykańskim stanie Nebraska. Za swoje zasługi i osiągnięcia został uhonorowany przez Jana Pawła II członkostwem w Papieskiej Akademii Życia oraz nazwany ,,Lekarzem Roku” (1997) przez stanową organizację rodzinną (Nebraska Family Council).

Naprotechnologia (od ang. NaProTechnology – Natural Procreative Technology, Naturalna Technologia Rozrodcza) jest pierwszą nauką dotyczącą zdrowia kobiet, która wiąże planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet. Opiera się przede wszystkim bardziej na trosce o płodność niż jedynie na kontrolowaniu płodności, zarówno przy planowaniu rodziny jak i w obszarze ginekologicznym.

W 1976 r. Hilgers rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Creightona w Omaha. Tam opracował Model Creightona (Creighton Model FertilityCare(TM) System) – metodę obserwacji płodności, która opiera się na wskaźnikach umożliwiających łatwe i obiektywne monitorowanie różnych hormonalnych zdarzeń w cyklu miesiączkowym. To właśnie na nim opiera się skuteczność naprotechnologii.

Do kompleksowego opracowania metody naprotechnologicznej doszło w 1990 r., a w roku 2004 Thomas Hilgers opublikował ponad 1200-stronicowy podręcznik dla lekarzy i instruktorów.

W prelekcji dr Boyle podkreślał, że naprotechnologia, choć powstała z inspiracji myślą katolicką, może być stosowana przez wszystkich. ,,Opieramy się o metody medyczne, ale inspiracją dla naszej pracy i efektów jest Pan Bóg. Nasza praca jest powołaniem do działania dla dobra miłości i na rzecz małżeństw, które bardzo często cierpią. Dlatego zawsze powtarzam, że nie może być sukcesu w postaci poczęcia bez modlitwy wstawienniczej” – dodał.

Przez ostatnie 10 lat z opieki i doradztwa prowadzonej przez Boyle`a kliniki leczenia niepłodności w irlandzkim Galway skorzystało ok. 3 tys. par. Lekarz poprowadził te pary do pomyślnego poczęcia, a następnie urodzenia dzieci – mimo często wieloletniej niepłodności, nawykowych poronień czy wcześniejszych bezskutecznych prób zajścia w ciążę metodą in vitro. Dzięki naprotechnologii urodziło się w do tej pory 800 dzieci, w tym troje polskich.

Boyle poinformował, że obecnie w całej Europie pracuje już 23 lekarzy wyszkolonych w naprotechnologii: 14 z nich to lekarze rodzinni, 9 to ginekolodzy. Ponadto jest także 75 instruktorów z uprawnieniami stosowania metod naturalnego planowania rodziny. 1 kwietnia w Niemczech zostanie otwarta pierwsza w tym kraju klinika naprotechnologiczna.

Boyle wyjaśnił, że przeciętny wskaźnik skuteczności naprotechnologii dla małżeństw, które bezskutecznie starały się do tej pory o dziecko, wynosi 50 proc. Wskaźnik ten spada do 20-30 proc. w przypadku par, które przeszły kilka nieudanych prób zapłodnienia in vitro, natomiast wzrasta do 80 proc. w przypadku par, które doświadczyły nawykowych poronień.

,,Parom, które do mnie przychodzą, mówię, że mają od 5 do nawet 90 proc. szans na zajście w ciążę. W indywidualnym przypadku jest to jednak zawsze albo 0 proc. albo 100 proc. – albo dojdzie do poczęcia, albo nie” – sprecyzował lekarz. Dodał, że ,,modli się o to, by to właśnie Polska stała się światełkiem naprotechnologii na świecie”.

,,Naprotechnologia daje nam prawdziwą opiekę medyczną w zakresie leczenia prokreacyjnego i ginekologicznego w miejsce kłamstwa, które jest promowane przez ideologię planowanego rodzicielstwa” – powiedział Boyle. Dodał, że we współczesnej medycynie dominuje przekonanie o niepłodności jako chorobie. ,,Nie można jej jednak zwalczać, ani się jej bać. Niepłodność i płodność to zwyczajne aspekty naszego zdrowia, które należy zrozumieć i szanować” – argumentował.

Boyle poinformował, że brytyjskie badania niepłodności wskazują, iż 84 proc. par poczyna pierwsze dziecko po roku starań. Z tych, którym się nie udało, 50 proc. poczyna dziecko w drugim roku. Naprotechnologia widzi to inaczej: my mówimy parom, że niepłodność jest problemem zanim jeszcze zaczną się starać o poczęcie. Potrafimy im powiedzieć, jaką mają na nie szansę – stwierdził.

Para, która zdecyduje się na naprotechnologię w leczeniu niepłodności, musi spotkać się z instruktorem, który nauczy małżonków obserwacji i prawidłowego wypełniania kart Modelu Creightona, które potem zinterpretuje lekarz. ,,Namawiam do ich wypełniania zwłaszcza mężczyzn, aby dać do zrozumienia, że poczęcie ma być ich wspólnym dziełem, i że tylko razem mogą być płodni” – podkreślił dr Boyle.

Leczeniu nie mogą się poddać m.in. kobiety po menopauzie i ze stwierdzoną dwustronną niedrożnością jajowodów oraz mężczyźni, w których nasieniu nie stwierdzono lub stwierdzono bardzo małą ilość plemników. Obserwacja śluzu pozwala m.in. na stwierdzenie, kiedy dochodziło do nieprawidłowych krwawień z macicy i dzięki temu uniknąć nawykowych poronień. ,,Ginekolodzy powinni być nam wdzięczni za taką diagnozę, ale nie wiedzieć czemu – milczą” – przyznał.

Model Creightona polega na obserwowaniu śluzu szyjki macicy, co odbywa się kilkakrotnie w ciągu dnia. Ważne jest, by kobieta od razu zapisywała wyniki swojej obserwacji. Obserwacja śluzu dostarcza ważnych informacji, które mogą być interpretowane zarówno przez poddaną leczeniu kobietę, jak i lekarza odpowiednio przeszkolonego w tym systemie.

Boyle namawiał ponadto nowo szkolonych lekarzy, by zaczynając pracę zgodnie z metodami naprotechnologii, „zachowali perspektywę”. ,,To nie jest wasza walka z niepłodnością. To walka Boża, choć to wy walczycie i wy leczycie” – przekonywał. Proponował też organizowanie spotkań integracyjnych i naukową wymianę poglądów.

Konferencja ,,Naprotechnology – wyzwania medyczne i etyczne we współczesnej ginekologii” potrwa do niedzieli. Jej organizatorem jest Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Fundacja Życie i Płodność oraz MaterCare Polska.

(KAI)