Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

Leczenie

Kawa czy herbata? – NaProTechnologia — leczenie niepłodności metodami naturalnymi

20/06/13

Leczenia bezpłodności przy wykorzystaniu nowoczesnej w skali światowej metody o nazwie NaProTECHNOLOGY. Zindywidualizowana terapia w zakresie diagnostyki i leczenia zaczyna się od obserwacji a następnie wprowadzana jest typowa diagnostyka medyczna, badania laboratoryjne, ultrasonograficzne czy diagnostyka inwazyjna. Naprotechnologia jest stosunkowo tania. Jak mówią jej zwolennicy naprotechnologia nie budzi żadnych wątpliwości moralnych, jest rzeczywistym leczeniem, którego dobroczynne skutki trwają także po urodzeniu upragnionego dziecka.

Lekarze NaProTechnology i instruktorzy Modelu Creightona

22/04/13

Szczegółowa lista do pobrania –
plik PDF

Nadwrażliwość pokarmowa i interwencje dietetyczne w niepłodności kobiecej na tle chorób przewlekłych

18/04/13

Nadwrażliwość pokarmowa i interwencje dietetyczne w niepłodności kobiecej na tle chorób przewlekłych – mgr Magdalena Machlarz — Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie, Lublin, wykład w ramach konferencji: NaProTECHNOLOGY W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI. Szanse, wyzwania efekty, Góra Św. Anny, 9.03.2013, więcej materiałów z konferencji na stronie: www.naprotechnologia.wroclaw.pl

Czynnik męski jako jedna z przyczyn obniżonej płodności – Lek.med. Maciej Barczentewicz,Naprotechnologia

Czynnik męski jako jedna z przyczyn obniżonej płodności – Lek.med. Maciej Barczentewicz – ginekolog położnik – Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie oraz Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej, Lublin, wykład w ramach konferencji: NaProTECHNOLOGY W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI. Szanse, wyzwania efekty, Góra Św. Anny, 9.03.2013, więcej materiałów z konferencji na stronie: www.naprotechnologia.wroclaw.pl

Leczymy endometriozę

14/03/13

zdjecie
A.Kruczek/Nasz Dziennik

Małgorzata JędrzejczykPod patronatem „Naszego Dziennika”
Z dr. Maciejem Barczentewiczem, szefem Przychodni Specjalistycznej „Macierzyństwo i Życie”, prezesem Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie, rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

Panie Doktorze, naprotechnologia już od kilku lat rozwija się w Polsce. Możemy mówić o sukcesie tej metody leczenia w naszym kraju. Dlaczego małżeństwa decydują się właśnie na naprotechnologię?

Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Kurs NaProTECHNOLOGY dla lekarzy

25/01/12

Informujemy z radością, że od 8 do 15 września 2012 odbędzie się I etap kursu dla lekarzy organizowanego przez Pope Paul VI Institute. Dyrektorem i głównym wykładowcą kursu będzie prof Thomas Hilgers, MD OB/GYN CNFPMC . Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Co to jest NaProTECHNOLOGY ?

10/03/10

Maciej Barczentewicz, Prezes Zarządu Fundacji

Natural Procreative Technology. Technologia Naturalnej Prokreacji. Wobec dominującej w „nowoczesnej” ginekologii tendencji do mówienia o Medycynie Reprodukcyjnej i Technikach Wspomaganego Rozrodu potrzebujemy odpowiedzi opartej na innych źródłach aksjologicznych. Taką odpowiedź proponuje prof. Thomas W. Hilgers z Omaha, Nebraska, USA, który zafascynował się przesłaniem z encykliki „Humanae Vitae” papieża Pawła VI, na 4 roku studiów medycznych, i które potraktował bardzo osobiście. Od ponad 30 lat rozwija NaProTECHNOLOGY – Technologię Naturalnej Prokreacji reprezentującą dziś katolicką odpowiedź na główny nurt praktyk, procedur i paradygmatów współczesnej medycyny reprodukcyjnej. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Co leczy NaProTECHNOLOGY ?

NaProTECHNOLOGY wykracza znacznie poza zakres NPR. Leczenie wg metod NaProTECHNOLOGY (zachowawcze i chirurgiczne), to klasyczne leczenie oparte na osiągnięciach medycyny współczesnej, stale rozwijane przez Instytut Papieża Pawła VI oraz inne wymienione wyżej instytucje. Jest skuteczne w konkretnych problemach np. w: Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Różnice między NaProTECHNOLOGY a Medycyną Reprodukcyjną

Główną różnicą wobec „nowoczesnej” Medycyny Reprodukcyjnej, czyli tej skierowanej najpierw na regulację poczęć poprzez różne metody antykoncepcji i terminacji ciąży (niszczenia poczętego życia ludzkiego), a później na zastępowanie naturalnych procesów przekazywania życia, naturalnej prokreacji metodami hodowlano reprodukcyjnymi stosowanymi przez zootechnikę, czyli inseminacje oraz techniki „in vitro”, jest ukierunkowanie na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. Od roku 1978, kiedy urodziło się pierwsze dziecko z probówki, Luiza Brown, główny nurt (main stream) w postępowaniu w niepłodności odchodzi coraz dalej od diagnostyki i leczenia. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Podejście do pacjenta i problemu leczenia niepłodności w NaProTECHNOLOGY

NaProTECHNOLOGY zakłada też, a może przede wszystkim, zupełnie odmienne podejście filozoficzne do leczenia pacjentów z niepłodnością. NaProTECHNOLOGY widzi dziecko jako dar, w przeciwieństwie do uznawania prawa do dziecka, tak jak stwierdza to instrukcja Donum Vitae „prawdziwe i właściwe prawo do dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i naturze. Dziecko nie jest jakąś rzeczą, która należałaby się małżonkom i nie może być uważane za przedmiot posiadania. Jest raczej darem, i to „największym”, najbardziej darmowym małżeństwa, żywym świadectwem wzajemnego oddania się jego rodziców…” Przejdź do pełnej wersji tekstu »