Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

Konferencje

Międzynarodowe Warsztaty dla Lekarzy „FEMM Medical Management ” 2-4 marca 2018

11/01/18

Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. św. Jana Pawła II (PL)
Fundacja FEMM – Fertility Education & Medical Management (USA)
we współpracy z Instytutem Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II / Katedra Psychologii Rozwojowej

zapraszają na:

Międzynarodowe Warsztaty dla Lekarzy
„FEMM Medical Management ”

Fundacja FEMM (https://femmhealth.org) współpracuje z Reproductive Health Research Institute (RHRI) wspólnie opracowując protokoły medyczne oparte na najnowszych, standaryzowanych doniesieniach naukowych płynących z badań podstawowych i klinicznych.

Kurs przedstawi aktualne protokoły postępowania w endokrynologii ginekologicznej.

Program 3-dniowego kursu zawiera:

  • pogłębione spojrzenie na fizjologię i endokrynologię rozrodczości
  • przedstawienie protokołów diagnostyczno terapeutycznych RHRI w leczeniu zaburzeń czynności jajnika, menopauzie i niepłodności
  • analizę przypadków klinicznych

Kurs poprowadzi: Profesor Pilar Vigil BMed, MD, PhD, FACOG, członek Papieskiej Akademii Pro Vita

Termin:
2-4 marca 2018

Miejsce:
Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14 /ul. H. Łopacińskiego 2, Lublin

Informacje o Prowadzącym:
Profesor Pilar Vigil ukończyła studia medyczne w 1982 roku na Pontifical Catholic University w Chile. Uzyskała specjalizację z ginekologii i położnictwa oraz doktorat z zakresu nauk biologicznych (fizjologii) w 1987 roku. Kontynuowała edukację i szkolenie pracując w Texas Institute for Reproductive Medicine (Houston, Texas, USA) oraz Royal Women’s Hospital w Melbourne (Australia). Profesor Vigil jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach i książkach medycznych. Jest również autorem trzech książek o tematyce związanej z niepłodnością. Zorganizowała i uczestniczyła jako prelegent w ponad 200 konferencjach i seminariach w ponad 30 krajach na świecie. Została kilkukrotnie nagrodzona tytułem „women leader” przyznawanym przez prasę w Chile oraz otrzymała wiele nagród za osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Pontifical Catholic University w Chile.
Od 1978 roku zajmuje się problemem płodności, niepłodności oraz metodami naturalnego planowania rodziny. Wspólnie z profesorem J.B. Brownem opracowała koncepcję „ovarian continuum”. Profesor Pilar jest członkiem Chilean Fertility Society, Chilean Reproduction Society, Latin-American Society For Research On Human Reproduction, Chilean Obstetricians and Gynaecologists Society, Chilean Natural Family Planning Society. Jest przewodniczącą San Lucas Academy (stowarzyszenie lekarzy katolickich w Chile) oraz prezesem Teen STAR International.
Pilar jest mężatką, ma 4 dzieci.

 

Rejestracja na warsztaty

FEMM Medical Management Course Schedule Lublin, 2-4 Marzec 2018

 REJESTRACJA W DNIACH OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018

Rejestracja dokonana za pomocą formularza na stronie http://www.leczenie-nieplodnosci.pl/pl/femm-course-march-2018-registration/  jest warunkowa i zostanie anulowana, jeśli w ciągu 10 dni roboczych nie zostanie dostarczone Organizatorom potwierdzenie wpłaty opłaty.

Opłata za uczestnictwo w warsztatach dla lekarzy z Polski i Europy Wschodniej:
Od dnia 1  stycznia do 31 stycznia  2018:   1500 zł

 Ilość miejsc ograniczona, zapisy wg kolejności wpłat na konto.


Dear FEMM friends:

Our first medical training course for 2018 will be held in Lublin, Poland, March 2-4. Registration details, plus accommodation information, is available on theregistration page; register now to hold your spot, or reach out to us to learn more. The course will be an exciting chance to discuss the principles of FEMM medical management, receive updates on the most recent research, and share patient case discussions. 

Registration is also open for our medical training course in New York, June 1-3.

As always, we love hearing from you.

     SIGN UP FOR MEDICAL TRAINING 

Zaproszenie na Konferencję MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI – 02.12.2017

27/10/17

Zrzut ekranu 2017-10-27 o 12.03.45

>>>>>> Więcej informacji o konferencji TUTAJ

Zaproszenie na zebranie EUROPEAN INSTITUTE FOR FAMILY LIFE EDUCATION – 7 października 2017 roku

03/10/17

„Trudna ciąża – od lęku do nadziei” – III konferencja naukowa z cyklu „W kręgu nauki”

12/11/16

26 listopada 2016       9:00 – 17:00

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Mehoffera 2, Warszawa Tarchomin

Patronat honorowy: J.E. Ks. Abp Henryk Hoser SAC

Serdecznie zapraszamy na trzecie już spotkanie w ramach cyklu „W kręgu nauki”. Cykl ten został zorganizowany z myślą o mierzeniu się z wyzwaniami współczesności w duchu nauki i wiary w gronie wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy. Jego celem jest wymiana myśli, formułowanie interdyscyplinarnych wniosków naukowych oraz popularyzacja najnowszych wyników obserwacji i badań z dziedziny bioetyki.

Konferencja ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy lekarzy, studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, zaś zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Podczas konferencji przewidziana jest przerwa i możliwość zakupu obiadu w cenie 25zł.

Kontakt z organizatorami: 690 977 730, konferencja.dwp@gmail.com

 

ZAPROSZENIE – VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

10/11/16

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  –
postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.” 

WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

banner_1_mz

4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

 

Organizatorzy: 

Zakład Dydaktyki Położniczo – Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację. 


Partnerzy:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

PROGRAM:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa 

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony po poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce .

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

10 30 – 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza 

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 

 

 Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero 

Moderator: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz 

11.00 – 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu 

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50. Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych 

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11.50-12.00 Dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

12.00 – 12.30  Przerwa – kawa, herbata 

Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka 

Moderator: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Dangel, lek. Ewa Ślizień Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; 

 

12.50 – 14.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu. 

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

14.10-14.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu. 

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

14.30-14 .50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej. 

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

14.50 – 15.10  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski  

15.10 – 15.55 Przerwa-obiad 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

15.55-16.30 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania. 

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

16.30 – 16.40   Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

  1. 40 -17.10 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś 

dr n.med. Jerzy Giermek,  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, 

Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll  

17.10 – 17.20   Świadectwo rodziców

17.20-17.40 Przerwa – kawa, herbata 

Sesja IV:  

17.40-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych –dla życia matki lub jej dziecka 

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące: 

Warsztaty: Moderacja lek. Monika Małecka Holerek PSNNPR, INER  mgr Magdalena  Hola   ZG PSNNPR 1 Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych. Psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM2.Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie – powrót płodności po poronieniu ( Organizacje NPR- PSNNPR , Model Creighton, mgr Mirosława Szymaniak , LMM Ewa i Krzysztof Werner Malento

  1. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny , INER

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Rekolekcje dla małżeństw – Licheń 2016 (wideo)

10/10/16


Konferencja I – Abp Henryk Hoser
 Konferencja II – Abp Henryk Hoser
  Nauka Kościoła a ginekologia
– dr Maciej Barczentewicz
 

 

Więcej materiałów z Konferencji – www.rdm.jezusnastadionie.pl

Konferencja „Gdy rodzina pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?” (Przemyśl, 7 listopada 2016)

W dniu 7 listopada br. w Przemyślu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Gdy rodzina pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”. Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Szpital im. św. O. Pio w Przemyślu, Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wykłady: dr Maciej Barczentewicz – „Problem obniżonej płodności małżeńskiej – diagnostyka i leczenie w oparciu o metody naprawczej medycyny prokreacji”, dr hab. Jakub Pawlikowski – „Problemy etyczne w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności”, dr Daria Mikuła-Wesołowska – „Wprowadzenie w tematykę naprotechnologii. Model Creighton jako narzędzie diagnostyczne w NaProTECHNOLOGY”, ks. dr Tomasz Picur – „Naprotechnologia jako ocalenie naturalnego porządku płodności”.

Więcej informacji: www.lazaruskrosn.nazwa.pl

Konferencje szkoleniowe Fertility Care w Nigerii z udziałem dr Barczentewicza

23/05/16

Dr Maciej Barczentewicz został zaproszony przez Fertility Care Centres of Africa  do przedstawienia prezentacji na dwóch konferencjach szkoleniowych w Nigerii.


1

2

IIRRM Grand Rounds LH peak and post-ovulatory phase. Physiology and consequences for clinical practice.

23/06/15

Together. Transforming Reproductive Medicine.


 IIRRM Grand Rounds

LH peak and post-ovulatory phase.
Physiology and consequences for clinical practice

 

Thursday, June 25, 2015  
7pm UTC / 8pm BST (London, UK)
IIRRM Grand Rounds Thursday will be presented 
by Professor Rene’ Ecochard.
You do need to register, but it only takes 30 seconds and then you’ll receive all the connection information and reminders by email.
This is a member’s only event—BECOME A  MEMBER OF IIRRM TODAY to take advantage of this opportunity.
You can use your computer or mobile device or the convenient phone numbers provided as well (via Skype, landline or mobile). All these options mean you can join from anywhere with any device, even just a phone. Remember there is an international clock in the Events Calendar section of the website to help you determine what the time is locally.
Remember that access to high quality and informative educational opportunities are just one of the many benefits of membership, so be sure to join today! Together, clinicians, teachers, allied professionals and researchers from around the globe are working to create a future where Restorative Reproductive Medicine is available to all, providing real solutions to reproductive health problems.
We invite you to join the effort!

A Growing Body of Professionals

Gluten Free EXPO

20/05/15

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej (www.celiakia.pl) organizuje już po raz trzeci Gluten Free EXPO. Jest to największa impreza w Polsce i w naszej części Europy poświęcona tematyce bezglutenowej, w tym roku powiązana z obchodami X Międzynarodowego Dnia Celiakii. Przejdź do pełnej wersji tekstu »