Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

Aktualności

„Trudna ciąża – od lęku do nadziei” – III konferencja naukowa z cyklu „W kręgu nauki”

12/11/16

26 listopada 2016       9:00 – 17:00

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Mehoffera 2, Warszawa Tarchomin

Patronat honorowy: J.E. Ks. Abp Henryk Hoser SAC

Serdecznie zapraszamy na trzecie już spotkanie w ramach cyklu „W kręgu nauki”. Cykl ten został zorganizowany z myślą o mierzeniu się z wyzwaniami współczesności w duchu nauki i wiary w gronie wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy. Jego celem jest wymiana myśli, formułowanie interdyscyplinarnych wniosków naukowych oraz popularyzacja najnowszych wyników obserwacji i badań z dziedziny bioetyki.

Konferencja ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy lekarzy, studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, zaś zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Podczas konferencji przewidziana jest przerwa i możliwość zakupu obiadu w cenie 25zł.

Kontakt z organizatorami: 690 977 730, konferencja.dwp@gmail.com

 

ZAPROSZENIE – VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

10/11/16

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  –
postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.” 

WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

banner_1_mz

4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

 

Organizatorzy: 

Zakład Dydaktyki Położniczo – Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację. 


Partnerzy:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

PROGRAM:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa 

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony po poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce .

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

10 30 – 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza 

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 

 

 Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero 

Moderator: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz 

11.00 – 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu 

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50. Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych 

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11.50-12.00 Dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

12.00 – 12.30  Przerwa – kawa, herbata 

Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka 

Moderator: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Dangel, lek. Ewa Ślizień Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; 

 

12.50 – 14.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu. 

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

14.10-14.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu. 

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

14.30-14 .50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej. 

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

14.50 – 15.10  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski  

15.10 – 15.55 Przerwa-obiad 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

15.55-16.30 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania. 

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

16.30 – 16.40   Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

  1. 40 -17.10 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś 

dr n.med. Jerzy Giermek,  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, 

Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll  

17.10 – 17.20   Świadectwo rodziców

17.20-17.40 Przerwa – kawa, herbata 

Sesja IV:  

17.40-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych –dla życia matki lub jej dziecka 

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące: 

Warsztaty: Moderacja lek. Monika Małecka Holerek PSNNPR, INER  mgr Magdalena  Hola   ZG PSNNPR 1 Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych. Psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM2.Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie – powrót płodności po poronieniu ( Organizacje NPR- PSNNPR , Model Creighton, mgr Mirosława Szymaniak , LMM Ewa i Krzysztof Werner Malento

  1. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny , INER

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Rekolekcje dla małżeństw – Licheń 2016 (wideo)

10/10/16


Konferencja I – Abp Henryk Hoser
 Konferencja II – Abp Henryk Hoser
  Nauka Kościoła a ginekologia
– dr Maciej Barczentewicz
 

 

Więcej materiałów z Konferencji – www.rdm.jezusnastadionie.pl

Konferencja „Gdy rodzina pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?” (Przemyśl, 7 listopada 2016)

W dniu 7 listopada br. w Przemyślu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Gdy rodzina pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”. Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Szpital im. św. O. Pio w Przemyślu, Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wykłady: dr Maciej Barczentewicz – „Problem obniżonej płodności małżeńskiej – diagnostyka i leczenie w oparciu o metody naprawczej medycyny prokreacji”, dr hab. Jakub Pawlikowski – „Problemy etyczne w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności”, dr Daria Mikuła-Wesołowska – „Wprowadzenie w tematykę naprotechnologii. Model Creighton jako narzędzie diagnostyczne w NaProTECHNOLOGY”, ks. dr Tomasz Picur – „Naprotechnologia jako ocalenie naturalnego porządku płodności”.

Więcej informacji: www.lazaruskrosn.nazwa.pl

Sympozjum „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności” – 21.10.2016

19/08/16

Szczegółowe informacje i rejestracja:
www.sympozjum-nieplodnosc.pl

program

W dniu 18 czerwca br. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM” wspólnie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

12/07/16

Podczas Konferencji wystąpili zaproszeni Goście, wśród których obecni byli m.in.  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, dr Maciej Barczentewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II.

Ciekawe i nowatorskie stanowisko zaprezentowali przedstawiciele młodego pokolenia seksuologów i ginekologów, wśród nich zauważone zostały wystąpienia prof. dr n.med. Krzysztofa Nowosielskiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a także dr n.med. Krzysztofa Pyry z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W ramach Otwartej Debaty, zaproszeni Goście dyskutowali na tematy związane z „In Vitro”, do której punktem wyjścia był Wykład Inauguracyjny  prof. dr hab. n.med. Jacka Szamatowicza – „Etyczny spór o in vitro”.

W debacie uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski, Przewodniczący Komitetu Naukowego, poseł Piotr Uściński (PiS)prof. dr hab. n. med. Marian Czesław Szamatowicz, Profesor Emeritus Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik, I Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia ‘’PRO-SALUTEM’’, prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jolanta Bilińska, Prezydent Międzynarodowego Sojuszu Organizacji Pacjentów ( IAPO), dr hab. Krzysztof Papis, Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów.


Poseł o niepłodności i debata o in vitro


Dr Maciej Barczentewicz – Niepłodność jako wieloczynnikowy problem choroby przewlekłe


Przezpochwowe udrażnianie jajowodów


In vitro w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego

Konferencje szkoleniowe Fertility Care w Nigerii z udziałem dr Barczentewicza

23/05/16

Dr Maciej Barczentewicz został zaproszony przez Fertility Care Centres of Africa  do przedstawienia prezentacji na dwóch konferencjach szkoleniowych w Nigerii.


1

2

Oświadczenie KEP w sprawie troski o dzieci urodzone żywe pomimo próby przerwania ciąży

20/03/16

Wszystkich, na których ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem, dotyczy odpowiedzialność karna za spowodowanie śmierci dziecka przez zaniechanie udzielenia mu pomocy – czytamy w oświadczeniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie konieczności troski o dzieci urodzone żywe pomimo próby przerwania ciąży. Publikujemy pełną treść oświadczenia:

Oświadczenie Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie konieczności troski o dzieci urodzone żywe pomimo próby przerwania ciąży

W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się, zarówno jako doniesienia medialne, jak i świadectwa konkretnych osób, pracowników szpitali, informacje o okrutnych praktykach postępowania względem dzieci urodzonych żywymi pomimo próby przerwania ciąży. W relacjach tych podaje się, że dzieci te są pozostawiane bez opieki, traktowane niemal jako niechciany materiał biologiczny stanowiący odrzut procedury przerwania ciąży, a nawet, że podejmuje się działania przyspieszające ich śmierć. Postępowanie takie próbuje się uzasadnić tym, że dzieci te nie są zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki a fakt braku uśmiercenia jest częściowym niepowodzeniem dopuszczalnej prawnie procedury przerywania ciąży.

Przerywanie ciąży jest uzasadniane przekonaniem, że interes matki może uzyskać pierwszeństwo przed prawem dziecka do urodzenia i jego prawem do miłości rodziców. Tymczasem aborcja jest już w debacie publicznej inaczej kwalifikowana, skoro sentencja sądowa nazywa ją „zabiciem dziecka” – jak orzekł ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach (II AKa 255/08) „przedmiotem ochrony wynikającej z art. 152 KK jest życie dziecka w fazie prenatalnej od momentu poczęcia, a przerwanie ciąży stanowi jego zabicie”.

Jesteśmy przekonani, że każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który jest w pełni bezbronny i od nas zależny, należy się szczególna troska. Jest to konkretny sposób realizacji przykazania miłości drugiego człowieka. Obowiązek ten ulega jeszcze wzmocnieniu wówczas, gdy to my jesteśmy sprawcami cierpienia.

Jeżeli bowiem umierającemu dziecku w wyniku choroby letalnej jesteśmy skłonni zapewnić wszelką możliwą opiekę, to jak moglibyśmy jej odmówić dziecku, które cierpi po żywym urodzeniu w skutek niepowodzenia próby zabicia go w procesie aborcji. Oceny moralnej konieczności troski o takie dzieci nie zmienia nieuchronność śmierci wynikająca ze stopnia dojrzałości płodu w momencie przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Dziecku, które zabieg ten przeżyło, należy zapewnić ciepło, pokarm, opiekę medyczną oraz podjąć wysiłek utrzymania go przy życiu. Trzeba też zadbać o ludzkie, godne warunki, jeśli dziecko to umrze.

Od momentu poczęcia zarówno życie jak i zdrowie dziecka powinny być objęte pełną ochroną prawną, jako wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Wszelkie zaś wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony (in dubio pro vita humana). Jednocześnie, nawet w świetle obowiązującego obecnie prawa krajowego, z chwilą urodzenia się dziecka jako żywego w wyniku przeprowadzonej aborcji, niezależnie od wieku dziecka oraz szans na jego przeżycie, podlega ono pełnej ochronie prawnej, w tym ochronie prawa karnego.

Na rodzicach ciąży obowiązek sprawowania pieczy i zadbania o ich dziecko. Dla pracowników służby zdrowia staje się ono pacjentem z określonymi prawami z zakresu ochrony zdrowia. Wszystkich zaś, na których ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem, dotyczy odpowiedzialność karna za spowodowanie śmierci dziecka przez zaniechanie udzielenia mu pomocy.

Papież Jan Paweł II, a ostatnio także Papież Franciszek, podkreślają, że cierpienie niewinnego dziecka jest niewyjaśnioną tajemnicą i jako takie przyzywa szczególnej troski ze strony innych osób.  Jest to obowiązek moralny i powinność każdego z nas. „Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. (…) Potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie” (Jan Paweł II EV 58).

Abp Henryk Hoser SAC
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Warszawa, dnia 18 marca 2016 roku

Stanowisko Zespołu ds. Bioetyki KEP: Genom człowieka – dziedzictwo i zobowiązanie

08/03/16

4 marca 2016 roku

       Zdobycze współczesnej nauki i medycyny pozwalające uzyskać dziecko poza organizmem matki wychodzą naprzeciw marzeniom rodziców o posiadaniu potomstwa w razie trudności zdrowotnych w jego poczęciu. Jednakże sposób realizacji tego marzenia – czy, jak twierdzą niektórzy, prawa do posiadania dziecka przez wykorzystanie procedur sztucznej reprodukcji, t. j. metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (ART/IVF) – wiąże się z manipulacją osobą ludzką w najwcześniejszym stadium jej biologicznego rozwoju. Ta zaś odziera dziecko nie tylko z godności, lecz także naraża je na szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych – aż do utraty życia włącznie, np. przez aborcję jednego z bliźniąt w ramach tzw. procedury redukcji ciąży wielopłodowej [1]. Szczególny niepokój budzi wpływ ART/IVF na geny człowieka, na genom i na regulujący jego działanie epigenom. Negatywny wpływ ART/IVF na zdrowie dziecka może wynikać ze szkodliwości samej procedury lub z otwarcia drogi dziedziczenia zmian uwarunkowanych genetycznie, a związanych lub nie z przyczynami zaburzeń płodności rodziców [2,3,4,5]. Szkodliwość procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynika z wyjęcia ludzkich gamet i rozwijającego się zarodka z naturalnego oraz optymalnego środowiska, jakim jest organizm matki, do sztucznych i w istocie bardzo prymitywnych warunków laboratoryjnych, w których zostaje zaburzony jego prawidłowy rozwój [6]. Wiele mechanizmów powstawania lub dziedziczenia zaburzeń genetycznych wywołanych ART/IVF nie jest poznana, toteż ochrona przed ich skutkami nie jest jeszcze możliwa.

       Ogromny niepokój, a niejednokrotnie nawet zdecydowany sprzeciw przedstawicieli świata nauki z wielu krajów wzbudziły eksperymenty modyfikacji genetycznej przeprowadzone w Chinach na dzieciach w fazie embrionalnej. W tym celu wykorzystano system edytowania genów CRISPR/cas9 [7], który pozwala na eksperymenty nacinania DNA w dowolnym miejscu genomu dla usuwania lub wbudowywania tam fragmentów DNA. W lutym 2016 roku brytyjski urząd ds. płodności i embriologii (HFEA – the Human Fertilisation and Embryology Authority) wyraził zgodę na użycie tej techniki do badań naukowych na ludzkich embrionach, które nie zostały wykorzystane podczas zabiegów ART/IVF [8]. Oznacza to niegodziwe uprzedmiotowienie człowieka w najwcześniejszym stadium jego rozwoju przez selekcję embrionów przed implantacją do macicy i wykorzystanie jego materiału do produkcji komórek macierzystych. Otwiera również możliwości manipulacji samym DNA, a nawet projektowania człowieka.

       Co do systemu CRISPR/cas9 brakuje danych w zakresie bezpieczeństwa genetycznego. Nieznana jest też specyfika tego systemu względem genomu człowieka. Nie można wykluczyć, że stosowanie systemu CRISPR/cas9 doprowadzi do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia różnych regionów genomu człowieka [7,9]. Zastosowanie systemu CRISPR/cas9 do procedury zapłodnienia pozaustrojowego stanowi kolejny przykład błędnego i skrajnie nieodpowiedzialnego zastosowania narzędzia współczesnej biotechnologii do modyfikowania genetycznego człowieka. Jedną z konsekwencji powstawania zaburzeń w genomie człowieka i jego epigenetycznym oprogramowaniu jest możliwość przekazywania ich kolejnym pokoleniom [10].

       Budzi zaniepokojenie, że istotny dla ukształtowania tożsamości człowieka i niezwykle złożony system biologiczny, jakim jest genom człowieka, nie podlega w Polsce ochronie prawnej. Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na niezwykle ważną kwestię ochrony prawnej ludzkiego genomu, który stanowi dziedzictwo ludzkości. Ochrona genomu człowieka to w istocie nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków. Zespół ekspertów KEP uznaje za palącą potrzebę podjęcia przez Parlament prac nad pełną ochroną prawną genomu człowieka w Polsce. Najnowsze, wspaniałe zdobycze współczesnej biotechnologii nie mogą nigdy być wykorzystywane przeciwko człowiekowi.

1. A. Hershko-Klement, S. Lipitz, A. Wiser, A. Berkovitz, Reduced versus nonreduced twin pregnancies: obstetric performance in a cohort of interventional conceptions, „Fertility Sterility” 2013 99(1), s. 163-7;
2. A.T. Midro, Początek życia – genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji, w: „Dla Życia” Księga Jubileuszowa z okazji XX –lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (1994-2014), Częstochowa 2014, s. 163-181;
3. A. Kochański, T.A. Merritt, J. Gadzinowski, A. Jopek, The impact of assisted reproductive technologies on the genome and epigenome of the newborn, „Journal Neonatal Perinatal Medicine” 2013, z. 6(2), s. 101-108;
4. S. Cebrat, M. Cebrat, Człowiek przejrzysty, czyli jego problem z własną genetyką, Wydawnictwo Kubajak 2012;
5. J. Gadzinowski, T.A. Merritt, A. Jopek, A. Kochański, A. Lavery, T. Merritt, In vitro babies –medical and legal aspects a European and North American perspective, „BioTechnologia” 2012, z. 93(1), s. 9-26;
6. S. Feuer, P. Rinaudo, Preimplantation stress and development, „Birth Defects Res C Embryo Today” 2012 z. Dec, 96(4), s. 299-314;
7. P. Liang, Y. Xu, X. Zhang, C. Ding, R. Huang, Z. Zhang, J. Lv, X. Xie, Y. Chen, Y. Li, Y. Sun, Y. Bai, Z. Songyang, W. Ma, C. Zhou, J. Huang, CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes, „Protein Cell” 2015, z. May 6(5), s. 363-72;
8. License Committee Minutes, Human Fertilisation & Embryology Authority, http://www.hfea.gov.uk/10187.html (dostęp 4.03.2016 r.);
9. D. Baltimore, P. Berg, M. Botchan, D. Carroll, R.A. Charo, G. Church, J.E. Corn, G.Q. Daley, J.A. Doudna, M. Fenner, H.T. Greely, M. Jinek, G.S. Martin, E. Penhoet, J. Puck, S.H. Sternberg, J.S. Weissman, K.R. Yamamoto, Biotechnology. A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification, „Science” 2015 z. Apr 3, 348(6230), s. 36-38;
10.  A.P. van Montfoort AP, L.L. Hanssen, P. de Sutter, S. Viville, J.P. Geraedts, P. de Boer, Assisted reproduction treatment and epigenetic inheritance, „Human Reproduction Update” 2012, z. Mar-Apr 18(2), s. 171-197.

Kurs dla Instruktorów 2016r w Polsce

26/11/15

FertilityCare Centers of Poland  informuje że:
W 2016 r odbędzie się kurs dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do nauki Modelu Creighton.
Na stronie www.fccp.pl w zakładce „zostań instruktorem” znajdziecie wszystkie informacje.
Gdyby ktoś wiedział o osobach zainteresowanych, prosimy o informowanie, że można składać jeszcze aplikacje do 31 stycznia 2016.
Terminy zjazdów szkoleniowych:
Katarzyna Morzy FCP
Sekretariat FCCP