Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

Aktualności, Konferencje

ZAPROSZENIE – VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

10/11/16

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  –
postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.” 

WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

banner_1_mz

4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

 

Organizatorzy: 

Zakład Dydaktyki Położniczo – Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację. 


Partnerzy:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

PROGRAM:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa 

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony po poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce .

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

10 30 – 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza 

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 

 

 Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero 

Moderator: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz 

11.00 – 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu 

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50. Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych 

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11.50-12.00 Dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

12.00 – 12.30  Przerwa – kawa, herbata 

Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka 

Moderator: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Dangel, lek. Ewa Ślizień Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; 

 

12.50 – 14.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu. 

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

14.10-14.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu. 

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

14.30-14 .50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej. 

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

14.50 – 15.10  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski  

15.10 – 15.55 Przerwa-obiad 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

15.55-16.30 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania. 

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

16.30 – 16.40   Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

  1. 40 -17.10 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś 

dr n.med. Jerzy Giermek,  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, 

Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll  

17.10 – 17.20   Świadectwo rodziców

17.20-17.40 Przerwa – kawa, herbata 

Sesja IV:  

17.40-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych –dla życia matki lub jej dziecka 

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące: 

Warsztaty: Moderacja lek. Monika Małecka Holerek PSNNPR, INER  mgr Magdalena  Hola   ZG PSNNPR 1 Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych. Psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM2.Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie – powrót płodności po poronieniu ( Organizacje NPR- PSNNPR , Model Creighton, mgr Mirosława Szymaniak , LMM Ewa i Krzysztof Werner Malento

  1. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny , INER

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.