Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

Aktualności, Fundacja w mediach, Informacje prasowe, Konferencje, Teksty

W moskiewskim patriarchacie o katolickim nauczaniu bioetycznym

22/03/10

Postulowana przez obie strony katolicko-prawosławna współpraca ekumeniczna w kwestiach społeczno-etycznych zaczyna przybierać konkretne kształty. 12 lutego odbyło się w Moskwie posiedzenie Komisji ds. Bioetyki Patriarchatu Moskiewskiego. Jednym z głównym punktów spotkania było wystąpienie polskiego gościa, dr. Macieja Barczentewicza. Ten specjalista ginekolog położnik jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski.

Dr Maciej Barczentewicz

Dr Maciej BarczentewiczDr Maciej Barczentewicz przyjechał do Moskwy na zaproszenie Komisji Bioetycznej Patriarchatu Moskiewskiego. W swym wystąpieniu przedstawił główne tezy dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego: Humane vitae, Donum vitae, Dignitas personae. Zaprezentował również naprotechnologię – nową metodę postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie ginekologii i położnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość leczenia niepłodności małżeńskiej. Naprotechnologia jest katolicką odpowiedzią na główny nurt praktyk, procedur i paradygmatów współczesnej medycyny reprodukcyjnej. Respektując godność małżonków, aktu małżeńskiego i mającego się narodzić dziecka, daje możliwość efektywnego wyleczenia przyczyn niepłodności. Pokazuje, że sztuczne inseminacje i program in vitro nie są jedyną możliwą pomocą dla małżeństw o obniżonej płodności.Wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie słuchaczy, wśród których znaleźli się lekarze – członkowie prawosławnej komisji bioetycznej, w tym kierujący komisją, a sam będący lekarzem abp Konstantin Gorianow. Głos w dyskusji zabierali obecni ginekolodzy, położnicy i lekarze innych specjalności. Podkreślono pozytywny aspekt aktywizacji małżonków w procesie leczenia, jej wartości psychoterapeutyczne i zgodność z nauczaniem bioetycznym rosyjskiego prawosławia.RV/Wojciech Raiter, Moskwa


Komisja ds. Bioetyki Patriarchatu Moskiewskiego

Komisja ds. Bioetyki Patriarchatu Moskiewskiego