Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

grudzień, 2017

KAI: Książka genetyków i teologów „Wobec in vitro”

01/12/17

 

„Wobec in vitro” – to praca zbiorowa wybitnych specjalistów, która ukazuje problem zapłodnienia pozaustrojowego z punktu widzenia genetyki, moralności, filozofii, teologii i prawa. W dobie zagorzałych sporów i emocji to kompendium wiedzy o istocie procedury, jej konsekwencjach etycznych i prawnych, jest niezbędne, tym bardziej wobec dość powszechnej ignorancji w tej dziedzinie.

Na czym polega metoda in vitro, która ma rozwiązać cywilizacyjny problem niepłodności, wyjaśnia dr Tadeusz Wasilewski. Krok po kroku pokazuje on kolejne etapy procedury. Przytacza też statystyki – efekty wieloletnich badań, które pokazują, jakie jest ryzyko dla kobiety oraz dla zdrowia człowieka, który narodzi się w wyniku tego wynalazku. Ekspert stwierdza jasno, że in vitro jest raczej wielkim eksperymentem prowadzonym na istotach ludzkich niż sposobem leczenia niepłodności. A procedura ta prowadzi do łamania szacunku do godności człowieka, bo czym innym jak nie tym jest hodowla, transfer, mrożenie zarodków czy unicestwianie embrionów nadliczbowych. Genetyk prof. Alina T. Midro wyjaśnia, jakie są zagrożenia na gruncie genetyki przy zapłodnieniu pozaustrojowym oraz jakie zaburzenia genetyczne mogą wystąpić u ludzi, którzy w ten sposób przyszli na świat.

Ks. prof. Piotr Morciniec omawia moralne aspekty in vitro, wskazuje źródła popularności metody – m.in. postrzeganie rodzicielstwa jako „prawa do dziecka” i wyjaśnia, dlaczego jest ona niemoralna. W jej efekcie człowiek, osoba ludzka, staje się produktem i wytworem, który ma zaspokoić oczekiwania klienta. Także tekst ks. prof. Mariana Machinka wyjaśnia, na czym polega niegodziwość etyczna tej metody, koncentrując rozważania na tożsamości i statusie embrionu. O metafizycznym statusie embrionu ludzkiego pisze ks. prof. Andrzej Maryniarczyk. Przestrzega, że „odmówienie metafizycznego statusu bytu ludzkiego zapłodnionej komórce jajowej otwiera drogę nie tylko do uprzedmiotowienia człowieka, ale wręcz przekreślenia prawdy o jego metafizycznej strukturze”. Pozaustrojowemu zapłodnieniu z punktu widzenia teologii poświęcony jest artykuł wybitnego teologa o. Jacka Salija OP, który również wyjaśnia, dlaczego godzi ono w godność osoby, a przy okazji demoralizuje uczonych, czujących się panami życia, kształtuje postawę własnościową wobec drugiego człowieka. Byłoby to niemożliwe, gdyby interpretacja procedury nie opierała się na błędzie antropologicznym, czyli materialistycznej koncepcji człowieka – wyjaśnia teolog. „Porzucając świadomie to, co dla naszego człowieczeństwa jest najbardziej fundamentalne, otwieramy drogę dla moralnej niegodziwości” – podsumowuje. Prof. Michał Królikowski i ks. Franciszek Longchamps de Berier piszą o prawnych aspektach bioetyki, a o darze płodności, wyjaśniając jej istotę – dr Maciej Barczentewicz.

„Wobec in vitro, Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”, Redakcja ks. Jacek Grzybowski, ks. Franciszek Longchamps de Berier. Jedność, Kielce 2017.

 

Rozdział napisany przez dr Macieja Barczentewicza pozwala dowiedzieć się:

 • czym jest niepłodność
 • jakie są bezpośrednie i pośrednie przyczyny niepłodności
 • jak często mamy do czynienia z obniżeniem płodności jak kształtuje się problem niepłodności na świecie
 • o historii problemów z ludzką prokreacją
 • czym jest naprotechnologia i jak wspomaga ludzką płodność
 • jak diagnozować i leczyć ludzką  niepłodność
 • czym jest naprawcza medycyna prokreacji

 

Spis treści rozdziału:


 1. Płodność jako dar i odpowiedzialność
 2. Niepłodność i epidemiologia obniżonej płodności
 3. Świadome obniżanie płodności
 4. Obniżona płodność – przyczyny behawioralne i psychologiczne
 5. Demografia
 6. Przemiany społeczno-ekonomiczne
 7. Wiek
 8. Palenie, tytoniu, alkohol, narkotyki
 9. Nadwaga i otyłość
 10. Czynniki zawodowe i środowiskowe – chemia, promieniowanie, ciepło
 11. Zakażenia przenoszone drogą płciową
 12. Kontrola urodzeń
 13. Czynniki psychologiczne
 14. Bezpłodność
 15. Obniżona płodność – diagnostyka i metody leczenia
 16. Naprawcza medycyna prokreacji (RRM – Restorative Reproductive Medicine)
 17. Naprotechnologia
 18. Diagnostyka nieinwazyjna
 19. Diagnostyka obrazowa w niepłodności
 20. Podział przyczyn medycznych obniżonej płodności
 21. Przyczyny kobiece
 22. Diagnostyka i leczenie operacyjne
 23. Diagnostyka i leczenie niepłodności męskiej
 24. Przyczyny i leczenie upośledzonej płodności męskiej
 25. Prezentacja leczonych pacjentów

 Zobacz materiał promujący książkę (strony 1-15)