Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

październik, 2012

Love&Life Unlimited Conference – 11-15 lutego 2013 roku, Łomianki

18/10/12

W lutym 2013 roku w Łomiankach pod Warszawą odbędzie się Konferencja Love&Life Unlimited Conference. To wyjątkowe wydarzenie dla osób, które nie są Instruktorami Modelu Creighton’a ani lekarzami naprotechnologami, ale idea Naprotechnologii jest im bliska i chcą ją propagować w swoich środowiskach, wiedzieć o niej więcej. W szczególności zapraszamy osoby pracujące w Poradniach Rodzinnych, zaangażowane we Wspólnoty Rodzin, beneficjentów metody oraz duchownych wspierających małżeństwa i rodziny. Tematyka dotyczyć będzie zdrowia prokreacyjnego małżeństw oraz rozwiązań jakie niesie ze sobą Naprotechnologia, poruszane będą także aspekty etyczne zawarte w Encykllice Humanae Vitae i innych dokumentach. W Konferencji weźmie udział twórca Naprotechnologii prof. Hilgers wraz z żoną.  Wydarzenie to będzie się odbywało równolegle do drugiej części Kursu dla Instruktorów i lekarzy. Więcej informacji wkrótce.

I Międzynarodowa Konferencja „Niepłodność w XXI wieku. Mity i rzeczywistość”

16/10/12

Warszawa 26-27.10.2012

Nadchodzące wydarzenie obejmować będzie problematykę związaną z niepłodnością. W czasie jej trwania poruszone zostaną aktualne regulacje prawne, postawy nurtów religijnych związanych z problemem posiadania dzieci, a także próba rozstrzygnięcia kwestii związanej ze wskazaniem przez WHO, iż niepłodność jest chorobą społeczną.

Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Warsztaty środowisk CreightonModel i NaProTECHNOLOGY (CRMS & NaPro) w Polsce 16-18 XI 2012

Warsztaty środowisk NaPro w Polsce 16-18 listopada 2012r. – Licheń Stary
Warsztaty są propozycją doskonalenia zawodowego dla instruktorów CrMS i konsultantów medycznych NaProTECHNOLOGY. Mogą w nich brać udział zarówno stażyści jak i osoby po zakończeniu certyfikacji. Celem warsztatów jest wymiana wzajemnych doświadczeń, podniesienie osobistych umiejętności w danym zakresie pracy (instruktora lub konsultanta). Jednocześnie są one formą integracji środowiska, ukierunkowaną na wypracowanie form współpracy pomiędzy Centrami Wsparcia Płodności (FertilityCare Centers) a lekarzami.
W programie przewidziane są zarówno spotkania poszczególnych grup (konsultantów i instruktorów), jak i analizy poszczególnych przypadków (wspólne), wykłady i dyskusje z zakresu etyki zawodowej, oraz dyskusje nad dalszymi formami współpracy i doskonalenia zawodowego.
Oprócz zajęć warsztatowych, program przewiduje czas na wspólną i indywidualną modlitwę.
Warsztaty prowadzą:
Dr n.med. Piotr Klimas MC
Edukatorzy FCEI
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, MC-AC

Konferencja: „Etyka leczenia niepłodności”, 17.10.2012 Gdańsk

11/10/12

Etyka w leczeniu niepłodności” to temat konferencji, która 27 października br. odbędzie się w auli im. prof. O. Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10. Zostanie poprzedzone mszą św. koncelebrowaną z okazji uroczystości patrona służby zdrowia w kościele M. B. Częstochowskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Program konferencji

Etyka lekarska – plakat


Kontrowersje w diagnostyce Andrologicznej – 18-20 X Łódź

10/10/12

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych andrologią do wzięcia udziału w corocznym Sympozjum naukowo-szkoleniowym tzw. Dniach Andrologicznych. Polskie Towarzystwo Andrologiczne po raz pierwszy organizuje to Sympozjum wspólnie z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej. Wiodącym tematem będą kontrowersje w diagnostyce andrologicznej. Mamy nadzieję, że dużym zainteresowaniem z Państwa strony spotkają się
wykłady oraz dyskusja klinicystów z diagnostami na temat praktycznego wykorzystania wyników badań w leczeniu, nowych metod diagnostycznych oraz błędów popełnianych w interpretacji wyników badań. Będziemy także mówić o badaniach podstawowych dających perspektywę dalszego rozwoju andrologii. Ważną częścią Sympozjum będą warsztaty praktycznej oceny badania nasienia według standardów WHO z 2010r. Po upływie kilku lat spotkamy się znów w Łodzi. Miło nam będzie zaprosić Państwa do nowego Centrum Dydaktycznego naszego Uniwersytetu Medycznego. Mamy nadzieję, że to miejsce znajdzie Państwa uznanie. Jak zwykle po obradach odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której będzie można spotkać ekspertów, ale także zacieśnić kontakty towarzyskie podczas dobrej zabawy.

Co to jest Naprotechnologia?

08/10/12

Mówi się, że naprotechnologia to katolicka odpowiedź na „in vitro”. O tym, czym jest ta nowatorska metoda wspomagania płodności małżeńskiej, Marek Jaromski rozmawia w klinice w Białymstoku z doktorem Tadeuszem Wasilewskim, który porzucił praktykowanie „in vitro” i leczy z lepszym skutkiem bezpłodne pary naprotechnologią. W felietonach, zaś świadectwa małżeństw z Białegostoku, Bielska-Białej, Poznania i Tarnowa, które już doświadczyły błogosławieństwa naprotechnologii, choć z różnym skutkiem.

Prawa autorskie TVP 1.

http://www.tvp.pl/religia/programy-katolickie/my-wy-oni/wideo/co-to-jest-naprotechnologia