Fundacja
Historia i informacje o Fundacji
Przychodnia
Macierzyństwo i Życie
 
Nauka Kościoła
Dokumenty
Naprotechnologia
Lekarze i instruktorzy

marzec, 2010

Medialne relacje z inauguracji Przychodni

25/03/10

Uroczysta inauguracja i poświęcenie Przychodni Macierzyństwo i Życie

25 marca 2010 r. w święto Zwiastowania Pańskiego odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie Przychodni Specjalistycznej Macierzyństwo i Życie. Uroczystość zaszczycił obecnością metropolita lubelski abp Józef Życiński. Obecni byli również inni znakomici goście, przyjaciele i współpracownicy Fundacji oraz Przychodni Macierzyństwo i Życie. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

eKai: In vitro to ślepa uliczka (rozmowa)

24/03/10

Metoda sztucznego zapłodnienia in vitro jest ślepą uliczką – powiedział w rozmowie z KAI dr Maciej Barczentewicz, specjalista ginekolog położnik i prezes Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ws. in vitro

Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Wystąpienia dr Macieja Barczentewicza

22/03/10

Prezes Fundacji Dr Maciej Barczentewicz wygłosił w ostatnim czasie następujące prelekcje i wykłady:

17 października 2009 r. w Grodnie podczas Sympozjum “Niepłodność małżeńska – aktualny problem społeczny. Kościół w trosce o rodziny na Białorusi”. Wykład: “NaProTechnology nowa nauka o zdrowiu prokreacyjnym kobiety”.

21 listopada 2009 r.
 w Katowicach na Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Niepłodność – trudny problem zdrowia publicznego” pod Patronatem Honorowym Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Poręby. Wykład: „NaProTechnologia – czy właściwy wybór?”.

6 lutego 2010 r. w Lublinie podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Medycznym „Bioetyka w Praktyce Medycznej”. Wykład: „Naprotechnology – jako praktyka ginekologiczno-położnicza zgodna z etyką, wbrew mainstreamowi medycyny reprodukcyjnej”.

17 lutego 2010 r. w Siedlcach podczas konferencji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym “Płodność małzeńska w róznych aspektach, możliwości leczenia”. Wykład: „Etyczna praktyka w leczeniu niepłodności”.

6 marca 2010 r. w Gdańsku na Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim „Bioetyka u początków życia człowieka”. Wykład: „NaproTechnology – etyczna, twórcza i pozytywna nauka i praktyka w ginekologii i w leczeniu niepłodności”.

W moskiewskim patriarchacie o katolickim nauczaniu bioetycznym

Postulowana przez obie strony katolicko-prawosławna współpraca ekumeniczna w kwestiach społeczno-etycznych zaczyna przybierać konkretne kształty. 12 lutego odbyło się w Moskwie posiedzenie Komisji ds. Bioetyki Patriarchatu Moskiewskiego. Jednym z głównym punktów spotkania było wystąpienie polskiego gościa, dr. Macieja Barczentewicza. Ten specjalista ginekolog położnik jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Co to jest NaProTECHNOLOGY ?

10/03/10

Maciej Barczentewicz, Prezes Zarządu Fundacji

Natural Procreative Technology. Technologia Naturalnej Prokreacji. Wobec dominującej w „nowoczesnej” ginekologii tendencji do mówienia o Medycynie Reprodukcyjnej i Technikach Wspomaganego Rozrodu potrzebujemy odpowiedzi opartej na innych źródłach aksjologicznych. Taką odpowiedź proponuje prof. Thomas W. Hilgers z Omaha, Nebraska, USA, który zafascynował się przesłaniem z encykliki „Humanae Vitae” papieża Pawła VI, na 4 roku studiów medycznych, i które potraktował bardzo osobiście. Od ponad 30 lat rozwija NaProTECHNOLOGY – Technologię Naturalnej Prokreacji reprezentującą dziś katolicką odpowiedź na główny nurt praktyk, procedur i paradygmatów współczesnej medycyny reprodukcyjnej. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Co leczy NaProTECHNOLOGY ?

NaProTECHNOLOGY wykracza znacznie poza zakres NPR. Leczenie wg metod NaProTECHNOLOGY (zachowawcze i chirurgiczne), to klasyczne leczenie oparte na osiągnięciach medycyny współczesnej, stale rozwijane przez Instytut Papieża Pawła VI oraz inne wymienione wyżej instytucje. Jest skuteczne w konkretnych problemach np. w: Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Różnice między NaProTECHNOLOGY a Medycyną Reprodukcyjną

Główną różnicą wobec „nowoczesnej” Medycyny Reprodukcyjnej, czyli tej skierowanej najpierw na regulację poczęć poprzez różne metody antykoncepcji i terminacji ciąży (niszczenia poczętego życia ludzkiego), a później na zastępowanie naturalnych procesów przekazywania życia, naturalnej prokreacji metodami hodowlano reprodukcyjnymi stosowanymi przez zootechnikę, czyli inseminacje oraz techniki „in vitro”, jest ukierunkowanie na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. Od roku 1978, kiedy urodziło się pierwsze dziecko z probówki, Luiza Brown, główny nurt (main stream) w postępowaniu w niepłodności odchodzi coraz dalej od diagnostyki i leczenia. Przejdź do pełnej wersji tekstu »

Podejście do pacjenta i problemu leczenia niepłodności w NaProTECHNOLOGY

NaProTECHNOLOGY zakłada też, a może przede wszystkim, zupełnie odmienne podejście filozoficzne do leczenia pacjentów z niepłodnością. NaProTECHNOLOGY widzi dziecko jako dar, w przeciwieństwie do uznawania prawa do dziecka, tak jak stwierdza to instrukcja Donum Vitae „prawdziwe i właściwe prawo do dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i naturze. Dziecko nie jest jakąś rzeczą, która należałaby się małżonkom i nie może być uważane za przedmiot posiadania. Jest raczej darem, i to „największym”, najbardziej darmowym małżeństwa, żywym świadectwem wzajemnego oddania się jego rodziców…” Przejdź do pełnej wersji tekstu »